Villers oldtimer rondrit

Privacy verklaring - Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod.
Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.Villers oldtimer rondrit is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie.

De persoonlijke data, van diegenen die zich registreren op onze mailinglist voor het ontvangen van bepaalde documentatie over onze vennootschap, wordt in een databank verzameld. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens, heeft elke geregistreerde het recht om zijn/haar gegevens te laten wijzigen of verwijderen via het daartoe bestemde formulier, dat beschikbaar is op deze website (via registratie) of via een e-mail naar info@aspera-audio.com.
Villers oldtimer rondrit neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie te vrijwaren.
De auteursrechten van deze website behoren toe aan Villers oldtimer rondrit.

In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze disclaimer zijn enkel en alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, welke de Belgische wet zullen toepassen.